Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Zondag 07 APRIL 2019

MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD; EEN PLICHT OM TE HANTEREN, MAAR HOE DAN?
Daniëlle Hofte MSc

 

In dit seminar krijgt u handvatten voor een plicht die ons allen als therapeut is opgelegd: namelijk het melden van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Er wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop zorg rondom jeugd is ingericht en wat de doelstelling is achter deze meldplicht.

Aan de hand van de meldcode wordt u door de te nemen stappen geleid, zodat er zicht ontstaat op de plicht die je als therapeut hebt, en op het zo zuiver mogelijk invulling geven aan deze plicht.

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn:

De meldcode en het ontstaan er van.

Het verschil tussen vrijwillige hulpverlening en het gedwongen kader.

Signalen van kindermishandeling

Signalen van huiselijk geweld

Wanneer melden en wanneer niet?

Wat als ik het niet weet, of twijfel?

Hoe doe ik een goede melding?

Welke rol speelt ouderlijk gezag in de hulpverlening?

 

 

Daniëlle Hofte MSc

Daniëlle Hofte (1970) heeft een achtergrond in de reguliere hulpverlening. Als maatschappelijk werker heeft zij al vroeg in haar carrière gespecialiseerd in hulpverlening aan slachtoffers van seksueel geweld. Altijd op zoek naar de diepere lagen in de mens, is ze al snel bij het Jungiaans instituut uitgekomen. Daar studeerde ze in 2001 af als Jungiaans Filosofisch therapeut.

Deze studie heeft zij 15 jaar later uitgebreid naar een diploma Analytisch Therapeut. In 2017 behaalde zij de Master of Science.

Daniëlle heeft een eigen praktijk in Enschede waarbij zij mensen met diverse problemen helpt. Speciale aandacht gaat bij haar uit naar traumatische ervaringen al dan niet gepaard gaand met PTSS en (seksuele) identiteitsvraagstukken. Naast de dieptepsychologie laat ze zich inspireren door de Hermetisch Kabbalistische traditie.

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands