Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Zondag 21 maart 2021
 

HET GEMIS VAN DE ZIEL
Prof. Dr. Harry Rump MEd

 

Vanuit de godsdienstige richtingen zijn er vele theorieën over het fenomeen ziel. Uiteindelijk is bijna iedereen het er wel over eens dat er na de dood toch nog iets overblijft wat haar weg vervolgt en dat is dan de ziel. Dit is symbolisch interessant, want uiteindelijk los van de cultuurgebonden omschrijvingen, waarvan er vele zijn,  hebben we het gevoel dat er iets blijft. Rump gaat in dit seminar in op het begrip ziel en hetgeen er in het verleden gebeurd is, waardoor de verbinding met de ziel naar de achtergrond is verdwenen en wat dit met de mens gedaan heeft. Hij zal de ziel plaatsen in de tijdperken en dit weergeven in het C.O.M.®. Tevens zal hij zijn visie weergeven op de ziel en hoe we hier weer verbinding mee kunnen krijgen.

 

 

Prof. Dr. Harry Rump MEd

Harry Rump stond aan de wieg van de ontwikkeling van de huidige hypnotherapie in Nederland en doceert reeds vele jaren de werkwijze van analytische therapie. Hij bestudeerde de ontwikkeling van de analytische therapie en de wetten van de cosmos. Deze studies tezamen met zijn jarenlange therapeutische ervaring hebben er toe bijgedragen dat hij een model heeft ontwikkeld, dat een belangrijke bijdrage levert aan de diagnostisering t.a.v. het psychodynamisch en energetisch functioneren van de mens, waar het gaat over de werking van zielsprocessen.

 

Verschenen bij Uitgeverij Jungiaans instituut: Opgesloten in de schaduw. Een archetypische bepaling van menstypen (2000). Analytische therapie. De therapiestructuur bij de psychotische organisatie (2003). Complexen theorie. Theorie en functie van complexen (2005). Strijden of leiden. Jungiaans individuatie management J.I.M. ®, voor een transparante volwassen organisatie (2009). Vinculum, over integriteit, leiderschap en management (2010).

 

Harry Rump is medeoprichter en directeur van het Jungiaans instituut.


 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands