Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Zondag 29 november 2020

HET NUMINEUZE
Dr. Tjeu van den Berk

 

Er zijn ervaringen die ter plekke zin geven aan het bestaan. Ze verwijzen niet naar iets anders, vragen niet om geloof maar zijn er gewoon, ‘moments of being’. Ze overvallen ons, soms met een lichte dan weer met een hevige schok. Ze zijn niet het product van ons verstand of van onze wil, maar van onze verbeelding. Ze zijn gratuit. Een vogelgeluid kan de aanleiding zijn, of het opsnuiven van een geur, het horen van een melodie of de aanblik van een stuk natuur. Andere keren brengen seksuele ervaringen die vervoering teweeg, kunnen religieuze momenten ons het geheim openbaren of beleven we een ritueel moment als het betreden van ‘heilige grond’. En zeker ook kunnen rituele handelingen aanleiding zijn tot dergelijke ervaringen.  

 

De kern van deze ervaringen, vol van verrukkelijke huiver, is irrationeel van aard en slechts gevoelsmatig te vatten. Om het unieke ervan te beklemtonen vond de theoloog Rudolf Otto er in 1917 een nieuw woord voor uit: numineus! Dat wat onuitsprekelijk totaal anders is!

 

Ze kunnen even sterk aanwezig zijn in onze kinderjaren als op latere leeftijd. Uit vrijwel alle verslagen blijkt dat ze tot de meest fundamentele van een mensenleven behoren. Ze vormen de zo noodzakelijke brug tussen logos en mythos.


Dr. Tjeu van den Berk
Tjeu van den Berk (1938) studeerde theologie in Rome, Lyon en Nijmegen.
Hij promoveerde op een proefschrift over de Duitse theoloog Bonhoeffer en werkte
tot voor kort aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht.
Van hem verschenen bij Meinema:
Mystagogie. Inwijding in het symbolisch bewustzijn (4e druk).
Het mysterie van de hersenstam. Over basisfuncties, psychosomatiek en spiritualiteit (3de druk).
Die Zauberflöte, een alchemistische allegorie (5de druk).

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands