Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

Zondag 09 FEBRUARI 2020

VROUW AAN DE HEMELPOORT
dr. Selma Sevenhuijsen

 

Ooit van meerminnen met twee staarten gehoord? Selma Sevenhuijsen trof ze aan in Italië, op Etruskische tempels en graven en op vroegchristelijke kerkjes. Ze vond ze ook in kerken en kathedralen, tot de Sint Pieter in Rome aan toe. Ze ging op onderzoek uit en ontdekte dat de dubbelstaartige meermin een overblijfsel is van godinculturen uit lang vervlogen tijden. Daar was ze een symbool van de antieke moedergodin, bewaakster van de levenscyclus en hoedster van de tijd.

Ze was hoedster van de levensboom en van heilige centra, en beeld van de vrouwelijke kracht van het water. En – last but not least – ze was deel van een heilig koppel, en draagster van de ‘union mystique’. In 2019 publiceerde zij hierover het boek ‘Vrouw aan de hemelpoort’. Reis door Italië op zoek naar de dubbelstaartige meermin’.

 

In het ochtenddeel van het seminar zal Selma Sevenhuijsen ingaan op de dubbelstaartige meermin als inwijdster, en als gids van de ziel op diens lange reis tussen levens, en tussen de geestelijke en de materiële wereld. Deze rol was geworteld in de Etruskische cultuur, en zette zich voort bij de Longobarden en de Benedictijnen, en ook in hermetische en gnostische stromingen in het christendom. Het is allemaal zichtbaar op heiligdommen in Italië: in haar lezing zal Selma daarvan een aantal voorbeelden geven. Haar verhaal mondt uit in een inkijkje in de actuele betekenis van de dubbelstaartige meermin als inwijdster: hoe kan zij ook nu nog een spirituele leidsvrouw zijn?  

 

Tijdens de pauze kan je het rijk geïllustreerde boek aanschaffen voor de prijs van 29 euro.

 

In de middag zal Mathilde van Mill ingaan op het dieptepsychologische belang van Selma’s werk.

Vervolgens zal Mariëlle Lassche haar werk becommentariëren vanuit kunsthistorisch perspectief.

We sluiten het seminar af met een praktische oefening.

 

Selma Sevenhuijsen studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Aan diezelfde universiteit was zij gedurende twaalf jaar werkzaam als wetenschappelijk medewerker Politicologie en Vrouwenstudies. Van 1989 tot 2010 was zij hoogleraar aan de Sociale Faculteit van de Universiteit Utrecht, eerst in de Vrouwenstudies en later in de Zorgethiek. Sinds 2005 werkt zij als zelfstandig onderzoeker, schrijver en spiritueel werker. Selma werkt onder meer met het labyrint als symbool voor de levensweg, en leidt spirituele en culturele reizen door Italië. Zij is als gastdocent verbonden aan het Jungiaans Instituut. Haar boek ‘Vrouw aan de hemelpoort’ bouwt voort op de boeken ‘De glimlach van de sirene. Reis door het Etruskisch labyrint op zoek naar de Godin’ (2008), en ‘Koningin van het Vaticaan. Reis in het voetspoor van Mathilda van Canossa (2014).  Zie verder: www.selmasevenhuijsen.nl.

Mathilde van Mil is opgeleid in de wijkverpleegkunde (MSc Nursing 1996), dichtbij het leven, de levensfasen, overgangen en geboorte en sterven van mensen thuis. Van daaruit is zij gefascineerd geraakt in de cyclus van het leven. De vragen naar de diepere betekenis hiervan bracht haar op het spoor van C.G. Jung en de dieptepsychologie (MSc dieptepsychologie 2012). Sinds 2008 heeft zij een Jungiaanse praktijk voor dieptepsychologie, coaching en training. Ook geeft zij werkcolleges ‘therapeutische basishouding in de dieptepsychologie. In haar werk gebuikt zij mythen, sprookjes, verhalen en archetypische beelden, omdat daar de reis door het leven met alle keerpunten, diepte- en hoogtepunten zo helder naar voren komen. Tegen deze achtergrond zal zij ingaan op het dieptepsychologisch belang van Selma’s werk.

Mariëlle Lassche studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 1999 werkt ze als docent, rondleider, schrijver en coach vanuit haar bedrijf Kunst en Context. In haar werk laat ze ons anders naar kunst kijken, en slaat ze een brug tussen kunstwerk en beschouwer. Door het fysieke te verbinden met het spirituele, het zichtbare met het onzichtbare, het bewuste met het onbewuste, hoofd en hart kunnen zich diepere spirituele betekenissen gaan onthullen. Wanneer we kunstwerken bekijken in deze bredere context gaan we veel meer zien, en ervaren en begrijpen, van de kunst, van onszelf en van de wereld om ons heen. In haar bijdrage zal zij ingaan op de vraag hoe de meermin ons kan leren ‘anders’ te kijken, vanuit verbinding.

 

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands