Partner of the
inter-uni.net for integrated health sciences

                   

14 februari 2016
WORKSHOP

HET VERHAAL ALS SLEUTELwerken met verhalen en beelden
DEZE WORKSHOP IS VOL!

 

Mevrouw Pauline Seebregts
 

Ieder mens heeft zijn eigen (levens-)verhalen.Verhalen die ons iets vertellen over wie we zijn. Verhalen die gaan over ons verlangen en gemis. Soms is het alsof we gevangen zijn in onze verhalen en beelden. 

Of ze lijken zo oud en versleten dat we niet meer goed weten hoe ze weer nieuwe glans kunnen krijgen. Ze blokkeren en belemmeren ons in wie we zijn en wat we eigenlijk echt zouden willen. Ons ‘ik’ is maar een voorlopige verschijningsvorm van onze ziel, ergens vermoeden we een grotere versie van onszelf. 

Als we durven luisteren naar de roep dat er iets is dat wil veranderen, dat er nieuwe perspectieven mogelijk zijn, dan kan de Held - die ieder van ons ook is - op reis gaan om zijn bestemming te vinden.

Door tijdens die reis als counselor contact te maken met de wereld van de beelden van de cliënt kunnen we ontdekken waar het verhaal stokt. Als we daar stil durven zijn en blijven luisteren en kijken kunnen we als begeleider de ander helpen te vinden in dat wat geheeld wil worden. Zo kunnen onze eigen verhaal(beelden) gidsen zijn onderweg

en blijken de monsters en draken die verslagen moesten worden in het woud, mogelijkheden te zijn voor groei en ontwikkeling.  

 
In deze workshop leert de deelnemer rondkijken in de wereld van de beelden in verhalen. Hoe kunnen de beelden in de verhalen ons iets vertellen over wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heen gaan? Deelnemers leren de betekenis van de beelden te helpen verstaan en toe te passen binnen een begeleidingscontext door er zelf praktisch mee te oefenen. Deze workshop is ervaringsgericht. Er wordt gewerkt met narratieve werkvormen zoals; Het beeldend vertellen, werken met metaforen, geleide imaginatie, tekenen, creatief schrijven en het counselen op de beelden van de verhalen en daarop te reflecteren.

Na deze workshop hebben deelnemers kennis van en/of inzicht in;

- Het begeleiden/counselen vanuit de beelden in verhalen van cliënten

- Het werken met metaforen

- Kennis van de ‘Reis van de Held’ (Joseph Campbell)

 

Pauline Seebregts

Pauline Seebregts is werkzaam als professioneel verhalenverteller, trainer en coach vanuit haar eigen bedrijf Storywise. Daarnaast is zij docent aan de Vertelacademie en de SPSO te Utrecht. Zij werkt met mensen en organisaties aan hernieuwde perspectieven in hun eigen verhaal. "Door mensen werkelijk naar hun eigen verhaal te leren luisteren, vinden ze hun eigen en vaak verrassende antwoorden."

Copyright © 2014, Jungiaans instituut, Lankforst 26-10, 6538 GX Nijmegen, The Netherlands